Καλώς ήρθατε

Η σχολή μας σας καλωσορίζει στο μοναδικό κόσμο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας!

Από την αρχή της λειτουργίας μας, στο ΚΕΤ στοχεύουμε στην εκμάθηση και διάδοση της νοηματικής γλώσσας μέσα από ένα σύγχρονο και πρότυπο σύστημα διδασκαλίας, που θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη γνώση της γλώσσας αλλά και την γνωριμία του σπουδαστή με την ελληνική κοινότητα των κωφών.

Μάθετε περισσότερα

Γνωρίστε την Ελληνική Νοηματική γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα. Είναι μια γλώσσα οπτικοκινητική , βασίζεται δηλαδή στην κίνηση των χεριών, του σώματος καθώς και στην έκφραση του προσώπου για την απόδοση ενός νοήματος και προσλαμβάνεται από το οπτικό κανάλι. Επιπλέον, διαθέτει ένα αυτόνομο γλωσσικό σύστημα και συντακτικές δομές σε σχέση με την ομιλούμενη γλώσσα, με τις οποίες διαρθρώνεται ο λόγος και επιτυγχάνεται η επικοινωνία.

Μάθετε περισσότερα

Στο ΚΕΤ σας παρέχουμε

  • Πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα.
  • Μαθήματα εξ' αποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση υπολογιστή.
  • Προγράμματα εξειδίκευσης διερμηνέων και εκμάθηση Διεθνών Νοημάτων. 

Μάθετε περισσότερα