Η σχολή ΚΕΤ
Η σχολή Νοηματικής Γλώσσας ΚΕΤ - Κέντρο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ιδρύθηκε στη Κηφισιά το 2008, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα.

Στόχος της σχολής μας είναι η διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας μέσα από την εκπαίδευση της αλλά και μέσω της παροχής διερμηνείας, που αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση των ανθρώπων με προβλήματα ακοής.


Οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι πιστοποιημένοι δάσκαλοι και διερμηνείς, με σημαντική εμπειρία, οι οποίοι έχουν ως μητρική τους γλώσσα την Ελληνική Νοηματική, γεγονός που ενισχύει την ποιοτική και άρτια εκπαίδευση των μαθητών μας, τόσο στο επίπεδο της επάρκειας όσο και στο επίπεδο της διερμηνείας.

Παράλληλα με την διεξαγωγή των μαθημάτων της βασικής εκπαίδευσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), πραγματοποιούνται επιπλέον επιμορφωτικά τμήματα θεάτρου, εξειδικευμένης ορολογίας, διδασκαλίας διεθνών νοημάτων αλλά και παιδικό τμήμα για την ευχάριστη απασχόληση των μικρών μας φίλων.

Η σχολή μας, πάντοτε με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση κωφών και βαρήκοων πραγματοποιεί ημερίδες και σεμινάρια που αφορούν στην ενημέρωση για τη Νοηματική Γλώσσα, καλύπτει εθελοντικά εκδηλώσεις δήμων και φορέων με την παροχή διερμηνείας, ενώ έχει προχωρήσει και στην παραγωγή υλικού ΕΝΓ προς δημόσια χρήση.

Με την Συνταγματική αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως ισότιμης με την Ελληνική, που πραγματοποιήθηκε την 7η Σεπτεμβρίου του 2017, μια καινούργια εποχή για τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής ξεκίνησε, καθώς αναγνωρίζονται επισήμως οι ανάγκες τους για ισότιμη πρόσβαση στη πληροφόρηση, στην εκπαίδευση, στο πολιτισμό αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους. Με την συνταγματική αναγνώριση φυσικά καθίσταται περισσότερο αναγκαίο να αυξηθούν οι χρήστες ΕΝΓ που θα έχουν μια άρτια και ολοκληρωμένη γνώση της γλώσσας ώστε να είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων κωφών και βαρήκοων.


Η σχολή μας είναι αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. Έχουμε δημιουργήσει ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για τους μαθητές μας ενώ διοργανώνουμε συχνά πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ελάτε να μας γνωρίσετε!