Το πρόγραμμα σπουδών μας απευθύνεται σε ακούοντες που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, είτε για να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο, είτε γιατί προσβλέπουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσα από το επάγγελμα του διερμηνέα. Μαθήματα παραδίδονται ωστόσο και σε άτομα με προβλήματα ακοής που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας και επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.

Τα τμήματά μας είναι τα εξής:
 •  Επάρκειας
  • 1ο επίπεδο - Αρχαρίων: Οι σπουδαστές εισάγονται στην Ε.Ν.Γ., μαθαίνουν το βασικό καθημερινό λεξιλόγιο της, ενώ ταυτόχρονα εξοικειώνονται με τα συνηθέστερα γραμματικά της φαινόμενα και με απλές επικοινωνιακές συνθήκες.
  • 2ο επίπεδο - Μέσων: Οι σπουδαστές εξοικειώνονται στην απόδοση περισσότερων γραμματικών φαινομένων της Ε.Ν.Γ., εκπαιδεύονται σε πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο αλλά και στην κατανόηση και τη παραγωγή περιγραφικού λόγου.
  • 3ο επίπεδο - Προχωρημένων: Οι σπουδαστές εμβαθύνουν στην παραγωγή και επεξεργασία του λόγου στην Ε.Ν.Γ, εκπαιδεύονται στην κατανόηση πιο περίπλοκων αφηγήσεων και αποκτούν τις γνώσεις για να επιτυγχάνουν μια ολοκληρωμένη και εύστοχη παραγωγή λόγου στη γλώσσα.
  • 4ο επίπεδο - Επάρκειας:  Οι σπουδαστές τελειοποιούν τις γνώσεις τους στα γραμματικά φαινόμενα της γλώσσας, εξοικειώνονται επαρκώς με το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στη παραγωγή και την κατανόηση αφηγήσεων της Ε.Ν.Γ. Ολοκληρώνοντας και το τέταρτο επίπεδο σπουδών μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που πραγματοποιούνται και να αποκτήσουν το πρώτο πτυχίο της επάρκειας της γλώσσας.
 • Διερμηνέων
  • 1ο επίπεδο - Εισαγωγή στη διερμηνεία: Οι σπουδαστές εισάγονται στους τρόπους απόδοσης της μετάφρασης και διερμηνείας της Ε.Ν.Γ. καθώς και στο ρόλο που καλείται να αναλάβει ο επαγγελματίας διερμηνέας στη σύγχρονη εποχή.
  • 2ο επίπεδο - Τελειοποίηση της διερμηνείας: Έχοντας πλέον όλα τα εφόδια και τις γνώσεις που απαιτούνται, οι σπουδαστές μας εξειδικεύουν το λεξιλόγιό τους και τις τεχνικές τους στην απόδοση και διερμηνεία της  Ε.Ν.Γ. Μετά την παρακολούθηση του δεύτερου επιπέδου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις διερμηνείας και να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.
 • Θεατρικό τμήμα: Το τμήμα απευθύνεται στους σπουδαστές όλων των επιπέδων την Ε.Ν.Γ. που θέλουν να ενισχύσουν την έκφρασή και την απόδοση των νοημάτων, με τη χρήση θεατρικών κειμένων, τραγουδιών και παραμυθιών. Μέσα από ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι σπουδαστές της η Ε.Ν.Γ. ανακαλύπτουν τις δυνατότητες που έχει η γλώσσα στη παραγωγή του λόγου μέσω της υποκριτικής, αλλά και τις τεχνικές του σωματικού θεάτρου και του αυτοσχεδιασμού.
 • Εξειδίκευσης διερμηνέων: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους ή σε νέους επαγγελματίες διερμηνείς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στην Ε.Ν.Γ. ή να εξειδικευτούν στο λεξιλόγιο συγκεκριμένων ορολογιών πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Η εξειδίκευση μπορεί να αφορά οποιοδήποτε κλάδο τους ενδιαφέρει, όπως για παράδειγμα η ιατρική ή η νομική ορολογία, ή η λειτουργική διερμηνεία.
 • Διδασκαλία Διεθνών Νοημάτων: Το τμήμα αφορά στους σπουδαστές που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις επάρκειας της γλώσσας, σε εκπαιδευόμενους ή επαγγελματίες διερμηνείς αλλά και σε άτομα με προβλήματα ακοής που γνωρίζουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές εκπαιδεύονται πάνω στα Διεθνή Νοήματα που έχουν προκύψει για τις ανάγκες της επικοινωνίας κωφών και βαρήκοων ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων.
 • Παιδικό τμήμα: Η σχολή μας δημιούργησε τμήμα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους! Είναι πλέον ευρέως γνωστό πως τα παιδιά μέχρι να αναπτύξουν επαρκώς τις δυνατότητες του προφορικού λόγου, αντιλαμβάνονται περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν. Μέσα από το εξειδικευμένο πρόγραμμα του μαθήματος που πραγματοποιείται από επαγγελματίες νηπιαγωγούς, η εκμάθηση της Ε.Ν.Γ. γίνεται ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη των συναισθημάτων, στη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας αλλά και στην αυτοπεποίθησή τους.