Το Κέντρο Επικοινωνίας & Τεχνολογίας με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής συμμετέχει στο project "CHED: Chess Platform for Deaf People". Πρόκειται για ένα έργο με στόχο την δημιουργία πλατφόρμας εκμάθησης σκακιού για κωφούς συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη των εμποδίων αλλά και στις ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για τους κωφούς σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού.

Δείτε το δελτίο τύπου:
CHED_AboutProject.pdf