ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

To KET φιλοδοξεί μελλοντικά να δημιουργήσει ποικίλα προγράμματα, τα οποία θα προσφέρουν πολλά οφέλη σε άτομα με πρόβλημα ακοής αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται ή σχετίζονται κοινωνικά και επαγγελματικά, καθώς και σε γονείς και φοιτητές.

Συγκεκριμένα :

Να διδάξει εμπεριστατωμένα την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) σε όσους επιθυμούν να την γνωρίσουν.

Να εμφυσήσει την αναγκαιότητα της γνώσης της ΕΝΓ σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες. 

Να αναπτύξει ένα πρότυπο σύστημα της διδασκαλίας της ΕΝΓ.

Να επιμορφώσει όσους επιθυμούν να ειδικευτούν στη διδασκαλία ΕΝΓ, καθώς και να παρέχει τις σωστές προϋποθέσεις για τη παρουσίαση της ΕΝΓ στα κάθε είδους οπτικά μέσα. 

Να διαμορφώσει επαγγελματίες διερμηνείς ΕΝΓ.

Να διοργανώσει συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις, ημερίδες, workshops, επιμορφωτικά σεμινάρια και ό,τι άλλο μπορεί να συμβάλει στη γνώση και διάδοση της ΕΝΓ.

Να προχωρήσει σε έκδοση περιοδικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Να μεταφράσει βιβλία ξενόγλωσσου επιστημονικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα και στη ΕΝΓ.

Να δημιουργήσει βιβλιοθήκες  σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Να δημιουργήσει ηλεκτρονικά μαθήματα ΕΝΓ μέσω της ιστοσελίδας μας στο ιντερνετ για όσους μένουν μακριά ή δεν ευκαιρούν να φοιτήσουν σε κάποιο κέντρο ΕΝΓ.

Να εντάξει τα άτομα με πρόβλημα ακοής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Error
  • You are not authorised to view this resource.